Sastanak s EUFOR-om na temu deminiranja

Ispis
Objavljeno Petak, 04 Travanj 2014

Eufor

Eufor
Povodom obilježavanja 4. travnja, Međunarodnog dana borbe protiv mina, predstavnici EUFOR-a Lot Brčko posjetili su Općinu Orašje kako bi razgovarali s pomoćnikom Općinskog načelnika za civilnu zaštitu i nadzor Ilijom Kobašem

o deminiranju. Zanimalo ih je kojim dinamikom se odvija proces deminiranja na području općine i koliko je bilo žrtava od mina u prošloj godini, te imali projektila iz rata u rijeci Savi. Pomoćnik Kobaš kazao je na sastanku da prošle godine nije bilo žrtava od mina, te da su najčešći uzroci smrti od mina bili nedostatak znakova koji su obilježavali minska polja, krađa tih znakova, a i obrađivanje poljoprivrednih minsko sumnjivih površina od strane žrtava. Napomenuo je kako međunarodne organizacije kao glavni donatori deminiranja sve više inzistiraju da se i lokalne zajednice uključe u sufinanciranje deminiranja što Općina Orašje zadnjih nekoliko godina i čini. Od 2000. godine ukupno je očišćeno 7.515.000 m2 minirane površine na području općine, a za ostalih 2.500.000 m2 očekuje se da će biti očišćeno do kraja 2019. godine. Na kraju sastanka zaključeno je da u rijeci Savi nisu pronađena nikakva minskoeksplozivna sredstva i da s te strane nema nikakvih prepreka za eventualno dublje prokopljvanje korita rijeke Save za potrebe plovnosti većih brodova.