Ukinute pogrebne povorke na području općine Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 02 Travanj 2014

Vijece16

Vijece16
S usvajanjem izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ i J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2013. godinu započeo je radni dio 16. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 02. travnja 2014. godine. Vijećnici su zatim dali suglasnost

na imenovanje Biljane Babić iz Vidovica za ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, a potom raspravljali o ukidanju pogrebne povorke na području općine Orašje. Nakon održanih nekoliko sastanaka s predstavnicima Crkve i predsjednicima Mjesnih zajednica s područja općine Orašje, a na temu ukidanja ispraćaja pokojnika u povorci, postignut je dogovor oko datuma ukidanja povorke na području cijele Općine za početak travnja 2014. godine. Vijećnici su Odlukom o dopuni Odluke o upravljanju grobljima utvrdili da se povorka ukine od 01.05.2014. godine. Sukladno članku 28. Odluke, na grobljima gdje postoji mrtvačnica pokop umrle osobe obavlja se iz mrtvačnice, na način da prijevoz umrlog u mrtvačnicu iz kuće u kojoj je nastupila smrt izvrši pogrebno poduzeće najkasnije dva sata prije obavljanja ukopa, a na grobljima gdje nema mrtvačnice prijevoz umrlog iz kuće do mjesta ukopa izvrši pogrebno poduzeće, ali bez ispraćaja u povorci.

Odlukama o povjeravanju poslovanja upravljanja grobljima, poslovi upravljanja Gradskim grobljem u Orašju  povjereni su Javnom poduzeću „Komunalac“ d.o.o. Orašje, kao i poslovi za upravljanje grobljima u Matićima i u Oštroj Luki.

Usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o parcelaciji građevinskog zemljišta u Matićima stvoreni su uvjeti za usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Matićima, nakon čega su vijećnici podržali prijedlog Odluke o parcelaciji građevinskog zemljišta u Orašju.

Općinsko vijeće raspisalo je Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje u stambenom naselju Jug I. u Orašju, radi izgradnje obiteljske stambene zgrade, višestambene zgrade ili javne zgrade, a u skladu sa Odlukom o urbanističkom planu Orašje, te Odlukom o provođenju Urbanističkog plana Orašje. Određena je i cijena zemljišta koja iznosi 32,00 KM/m², a obuhvaća izgradnju osnovne infrastrukture.

Odlukom o izmijenjenoj granici katastarskih općine Vidovice i Kopanice utvrđena je nova granica katastarskih općina, a drugom Odlukom utvrđena je i nova granica katastarskih općina Vidovice, Kostrč i Donja Mahala III.

Na kraju sjednice dana je suglasnost na Odluku Uprave groblja (J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje) o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblje Karaula.