Započinje implementacija programa „777“

Ispis
Objavljeno Srijeda, 19 Ožujak 2014

Sedam77

Sedam77
Općina Orašje započet će implementaciju programa „777“ čiji je glavni cilj kreiranje 777 novih radnih mjesta u četiri općine na području Federacije Bosne i Hercegovine. Memorandum o uspostavi međuopćinske suradnje

i ugovor o implementaciji programa „777“ potpisan je u Sarajevu s partnerskim općinama Sanski Most, Žepče i Novi Travnik, zajedno sa Fondacijom za podsticanje inovacija u razvoju BID koja je tehnički nositelj implementacije programa. Program “777” ima za cilj uspostaviti efikasan sustav međuopćinske saradnje, kreirati zajedničku platformu djelovanja, te ojačati općinske kapacitete za privlačenje investicija, izradu i implementaciju razvojnih politika što će rezultirati kreiranjem 777 novih radnih mjesta u partnerskim općinama u trogodišnjem periodu. Program predstavlja nastavak uspješne međuopćinske saradnje, uspostavljene tijekom implementacije programa “Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine”, koji je između ostalog, rezultirao kreiranjem 250 radnih mjesta u općinama učesnicama.

Sedam7

Sedam7