Izrada Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeću deponiju „Dusine“

Ispis
Objavljeno Utorak, 04 Veljača 2014

Depo

Depo
Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeću deponiju komunalnog otpada na lokaciji „Dusine“ u Orašju predmet je ugovora potpisanog između Općine Orašje i firme Enova d.o.o. Sarajevo. Nakon provedenog

postupka javne nabave, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju Plana prilagođavanja, firma Enova će izraditi za potrebe Općine Orašje Plan, koji će između ostalog, pokazati načine sanacije postojeće deponije. Deponija na lokaciji „Dusine“ počela je s radom 2005. godine, veličine je 3,3 hektra i ima mogućnost proširenja. Njome upravlja JP „Komunalac“, a od 2007. godine besplatno je odlaganje svih vrsta komunalnog otpada za stanovnike općine koji otpad dovezu na deponiju. Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je mjere koje Općina Orašje mora ispuniti za zadovoljavanje sanitarnih uvjeta deponije. Jedna od njih je i izrada Plana prilagođavanja upravljanja otpadom. Paralelno s izradom ovoga Plana, Općina je započela aktivnosti na projektu Regionalnog centra za upravljanje otpadom odnosno izradi Studije izvodljivosti uspostavljanja regionalnog centra za upravljanje otpadom. Ukoliko bi ta studija pokazala da je Općina Orašje lokacija za Regionalni centar, postojeća deponija bila bi sanirana u sklopu tog projekta.