Zone parkiranja

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 13 Siječanj 2014

 

zona parkiranja mapa

zona parkiranja mapa

Parkirališta na  području grada Orašja na kojima se provodi naplata svrstavaju se u zone prema lokaciji:

 

 

Redni broj

 

 

Naziv javnog parkirališta

Vrsta javnog parkirališta

 

 

Zona

Na ulici – van ulice

Otvoreni - zatvoreni

1.

III ulica: na lijevoj strani kolnika od križanja sa IV do križanja sa XII ulicom

na ulici

otvoreni

I

2.

III ulica: prostor između zgrade općine i Unicredit banke (nastavak VIII ulice, od križanja sa III do I ulice)

na ulici

otvoreni

I

3.

III ulica: prostor između stambene zgrade upravne zgrade JP «Komunalac» (nastavak XII ulice, od križanja sa III do I ulice)

na ulici

otvoreni

I

4.

III ulica: parkiralište uz sjevernu i zapadnu stranu parka (III ulica)

na ulici

otvoreni

I

5.

IV ulica: Na lijevoj strani kolnika

na ulici

otvoreni

I

6.

VI ulica: Na lijevoj strani kolnika (od križanja sa V do križanja sa III ulicom u smjeru kretanja vozila)

na ulici

otvoreni

I

    7.

XII ulica: Na lijevoj strani kolnika (od križanja sa III do križanja sa V ulicom)

 na ulici

  otvoreni

    I

8

III ulica: na lijevoj strani kolnika od križanja sa II do križanja sa IV ulicom

na ulici

otvoreni

I

9.

III ulica: na lijevoj strani kolnika od križanja sa XII do križanja sa XIV ulicom

na ulici

otvoreni

II

10.

V ulica: Na lijevoj strani kolnika (od križanja sa XIV do križanja sa II u smjeru kretanja vozila)

na ulici

otvoreni

II

11.

V ulica: Ispred Džamije i Kino dvorane

na ulici

otvoreni

II

12.

V ulica: Između stambenih zgrada kućni broj 19. i 19a

na ulici

otvoreni

II

Na svim ostalim obilježenim parkiralištima ne vrši se naplata.