Uspostavljanje sustava prikupljanja i reciklaže odvojenog otpada

Ispis
Objavljeno Petak, 27 Prosinac 2013

Ekopak

Direktorica firme Ekopak-a Amela Hrbat, direktor JP „Komunalac“ Orašje Ahmet Nurispahić i Općinski načelnik Đuro Topić potpisali su ugovor u zgradi Općine Orašje kojim će biti uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja i reciklaže

ambalažnog otpada. Firma Ekopak donirat će Komunalcu Orašje 51 kontejner za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada i to 12 setova po dva kontejnera za sve obrazovne institucije u općini za odvojeno prikupljanje plastike i papira i  tri seta po tri kontejnera za tri tržna centra (žuti za plastiku, plavi za papir i zeleni za staklo). Nakon stavljanja kontejnera u funkciju firma Ekopak će provesti informativnu kampanju za stanovništvo općine Orašje s posebnim naglaskom na one najmlađe, a u cilju upoznavanja s postupkom i značenjem odvojenog odlaganja ambalažnog otpada.