Od Nove godine jaslice u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Orašje u funkciji

Ispis
Objavljeno Utorak, 10 Prosinac 2013

Jaslice1U Dječjem vrtiću „Pčelica“ Orašje započeo je prilagodbeni program za 13 djece jasličkog uzrasta od jedne do tri godine. Službeno otvorenje jaslica bit će prvoga radnoga dana 2014. godine. Jaslice, koje dosada nisu postojale u dječjem vrtiću,

rezultat su višegodišnjeg financijskog ulaganja u građevinske radove izgradnje i usluga nabavljanja potrebne opreme. Federalno ministarstvo obrazovanja, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Vlada Republike Hrvatske, Elektroprivreda HZHB i Hypo Group Banka samo su neki od donatora za izgradnju jaslica. Radovi ipak ne bi bili završeni bez SNV-ova Programa „Lokaliziranje gendera u Federaciji BiH” u sklopu kojega je izgradnju jaslica SNV financirao sa 22.408,32 KM, a Općina Orašje sa 25.000,00 KM. 

Jaslice12