Harmonizacija katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka za k.o. Mahala I i Mahala III

Ispis
Objavljeno Srijeda, 19 Svibanj 2021

Komasacija 3

Komasacija 3
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je na području općine Orašje aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu odnosno uspostavu zemljišne knjige po

podacima novog katastarskog premjera za katastarske općine Mahala I i Mahala III. Stoga, Općina Orašje poziva sve pravne i fizičke osobe sa područja katastarskih općina Mahala I i Mahala III da omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registriraju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi. Mole se svi stanovnici koji su na tim katastarskim parcelama naslijedili, dobili, ili kupili zemljište ili nekretninu, a da slučajno nisu taj ugovor proveli u općinskom katastru, da dođu u zgradu Općine s dokumentima kako bi se to uradilo što prije.