Općinski proračun malo manji od osam milijuna maraka, Općina Orašje postaje Grad Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 19 Ožujak 2021

OV3 2021 1

OV3 2021 1
Općinsko vijeće Orašje podržalo je prijedlog Proračuna Općine Orašje u iznosu od 7.959.000,00 KM na Trećoj sjednici toga tijela održanoj 18. ožujka 2021. godine u Kinodvorani Orašje. Nakon usvojenog nacrta, održane javne rasprave, predloženih amandmana na Proračun i iscrpne rasprave na samoj sjednici, prijedlog je usvojen kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu. Treća sjednica Općinskog vijeća započela je dopunom dnevnog reda prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnog prostora RTV Herceg Bosna. Pravo korištenja prostora RTV Herceg Bosna ovom odlukom dobila je i Udruga građana Posavina Online, koja će raditi besplatne promocije Općine Orašje.

Nakon toga, vijećnici su usvojili Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu, a potom i Odluku o proglašenju Grada Orašje kojom Općina postaje Grad, a Općinsko vijeće Gradsko vijeće. Načelnik će ubuduće imati status Gradonačelnika, a do donošenja novog Statuta Grada važit će Statut Općine Orašje. Granice naseljenih područja Općine Orašje postaju granice Grada Orašje, a drugih većih promjena nema. Nakon što su Vijećnici podržali i prateću Odluku o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje ona će biti proslijeđena Vladi Federacije BiH, a zatim i u parlamentarnu proceduru jer se Grad proglašava zakonom. Općina Orašje ispunjava zakonski uvjet da dobije status Grada na temelju toga što je u Orašju sjedište Županije Posavske.

Usvajanjem dopuna Odluke o općinskim pristojbama u dijelu adresnog registra Općina Orašje će početi vršiti naplatu podataka iz adresnog registra prilikom podnošenja zahtjeva. Tako će rješenje o izmjeni naziva ulica ili trga iznositi 10,00 KM, a potvrda o kućnom broju 5,00 KM. 10,00 KM cijena je i popisa kućnih brojeva po naseljima, ulicama, trgovima ili po naseljenom mjestu.

U Odluci o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje dodan je rok za podnošenje obavijesti o tome želi li načelnik svoju funkciju obavljati volonterski, te mogućnost promjene načina obavljanja dužnosti tijekom mandata.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje promijenjen je izgled ploča naziva ulica i ploča kućnih brojeva iz plave podloge i bijelih slova u drugi sastav boje i slova.

Poslovni prostor "Nova trgovina" Orašje u X. ulici koji je 1997. godine dodijeljen na korištenje općinskim udrugama HVIDR-i, Udruzi obitelji poginulih branitelja i Udruzi Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a ne koristi se dugi niz godina, Odlukom je izuzet u korist Općine Orašje.

Odlukom o prodaji gradskog građevnog zemljišta u katastarskoj općini Orašje putem javnog nadmetanja Općinsko vijeće ovlastilo je općinskog načelnika da raspiše javni natječaj za prodaju zemljišta u Novom naselju u površini od 65 m² za iznos od 3.250,00 KM, odnosno 50,00 KM/m², što je početna vrijednost nekretnina koju je utvrdio stalni sudski vještak građevinske struke.

Van snage stavljena je Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Luci Nedić jer je odustala od kupnje predmetnog zemljišta radi oblikovanja parcele.

Odlukom o reguliranju prometa na području grada Orašje zabranjen je promet svim motornim vozilima u oba smjera u I. ulici, ali su utvrđeni izuzeci za određene vrste prijevoza i vozila. Dopunom te Odluke Vijeće je izuzelo od zabrane promet vozila gostiju hotela koji se nalazi u I. ulici.

Općinsko vijeće Orašje donijelo je i Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Dusinama radi uređenja građevnog zemljišta, kao i Rješenje o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine kojim to pravo prestaje Samoupravnoj interesnoj zajednici nad parcelom od 567 m2 u Orašju.

Za predsjednicu Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje imenovana je Manda Rezo, a članovi su Josip Pejić i Marinko Džoić. U Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana imenovani su Magdalena Brašnić za predsjednicu, te članovi Sadija Subašić, Josip Pejić, Anto Kobaš i Andrea Mišković. Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji sastav Drugostupanjske komisije u upravnom postupku, a novi članovi u sastavu su predsjednica Gabrijela Martinović i članovi Andrijana Dujmenović i Ruža Topić.

Do kraja sjednice usvojena su dva izvješća: o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. godinu i izvješće o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu. Zadnja točka od 22 točke dnevnog reda Treće sjednice Općinskog vijeća bila je Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine za 2020. godinu.

 

OV3 2021 2

OV3 2021 2