Općina Orašje uklanja bespravno postavljene predmete na javnim površinama

Ispis
Objavljeno Srijeda, 10 Veljača 2021

Obavijestzauklanjanje

Obavijestzauklanjanje
28. veljače rok je za sve stanovnike Općine Orašje da sami uklone predmete i uređaje na objektima i javnim površina koje su bez odobrenja postavili. Misli se na pokretne uređaje i naprave, štandove, prikolice, reklamne

i druge panoe, natpise firmi, obavještenja, putokaze, stupove i stupiće, posude za cvijeće, građevinski materijal, drva, ogrjev i slične predmete koji se nalaze na javnim površinama. Postavljanje takvih predmeta zabranjeno je po općinskoj Odluci o komunalnom redu, ali s novim načelnikom na čelu Općina više neće samo upozoravati nego će ih i ukloniti, a troškove uklanjanja snosit će vlasnici koji su postavili navedene predmete ispred svojih kuća, a na javnoj površini. Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić odmah pri dolasku na tu funkciju krenuo je s uređenjem grada. Već je uklonjena kuća u vlasništvu Općine Orašje kod ulaza u Orašje na kružnom toku, pa montažni objekt između džamije i Kinodvorane Orašje, a u postupku rušenja su i drugi objekti bespravno izgrađeni na javnim površinama koji se ne koriste i narušavaju izgled grada.