Tri načelnika u Vladi Županije Posavske o prekategorizaciji cesta, otpadu i vatrogastvu

Ispis
Objavljeno Petak, 05 Veljača 2021

SastanakuVladi

SastanakuVladi
Predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić održao je radni sastanak na kojemu su nazočili uz resornog ministra Anesa Osmanovića i ravnatelja županijske uprave Civilne zaštite Ilije Jezidžića, i tri načelnika općina: Orašje,

Odžak i Domaljevac- Šamac (Marijan Oršolić, Nada Ćulap i Stjepan Piljić). Na sastanku je bilo riječi o nastavku postupka prekategorizacije dijela lokalnih cesta u regionalne. Županijsko ministarstvo prometa i veza dobilo je prijedlog općina prema kojemu su tri općine predložile oko 35 km lokalnih cesta koje bi se trebale prekategorizirati u regionalne. Druga tema sastanka bila je vezana za usvajanje plana upravljanja otpadom u Županiji Posavskoj, a treća tema bila je implementacija zakona o protupožarnoj zaštiti i vatrogastvu u Županiji Posavskoj.