Anketa novog okvira za istraživanja bazirana na kućanstvima

Ispis
Objavljeno Srijeda, 05 Svibanj 2021

Popisivaci

Popisivaci

Od 3.5. do 22.6. provodit će se anketa na području općine Orašje u sklopu projekta "Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak". Akreditirani anketari koje će angažirati Federalni zavod

za statistiku pridržavat će se epidemioloških mjera prilikom anketiranja kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Svi prikupljeni podaci su povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe stoga Općina Orašje moli sve one stanovnike koji budu obuhvaćeni anketom da izađu u susret anketarima i odgovore na postavljena pitanja.