Radionica o potpori razvoju poslovnih ideja mladih

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 17 Prosinac 2020

Kult 2020

Kult 2020
U sklopu inicijative organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih, Institut za razvoj mladih KULT organizirao je jednodnevnu radionicu jačanja kapaciteta predstavnika jedinica

lokalnih samouprava u oblasti potpore razvoju poslovnih ideja mladih. Na radionici u Ilidži predstavljen je model potpore razvoju poslovnih ideja mladih koji je Institut za razvoj mladih KULT zajednički provodio sa osam jedinica lokalnih samouprava u BiH, a koji je rezultirao potporom pokretanju više od 50 biznisa mladih. U sklopu radionice, kroz diskusiju i interaktivan rad, predstavljeni su ključni koraci u procesu potpore razvoju biznisa sa aspekta općina i gradova, te su analizirani sastavni dijelovi modela potpore razvoju biznisa, njegove prednosti i nedostaci i mogućnosti primjene modela u jedinicama lokalne samouprave. Radionici su prisustvovali predstavnici iz općina i gradova: Cazin, Modriča i Jezero,  Novi Travnik, Vitez, Orašje, Jablanica, Novo Sarajevo, Maglaj, Breza, Ilidža i Domaljevac – Šamac. Općinu Orašje predstavljao je tajnik Općine Ilija Baotić.