Anketa: Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na kućanstvima

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 26 Listopad 2020

AneketaS

AneketaS
Federalni zavod za statistiku provodi anketiranje kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketa će biti provedena u trajanju od 22 dana počevši od 1.11.2020. godine. Na području Županije Posavske obuhvaćena

naselja ovom anketom su Odžak u općini Odžak i MZ Kostrč u općini Orašje. Mole se svi stanovnici koji budu obuhvaćeni anketom da izađu ovlaštenim anketarima u susret i odgovore na sva postavljenja pitanja čiji se odgovori koriste isključivo za statističke svrhe i neće biti objavljivani kao pojedinačni.