Javne rasprave o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Ispis
Objavljeno Petak, 25 Listopad 2013

Naknada

Naknada
Općina Orašje pokrenula je aktivnosti na izradi Odluke o komunalnoj naknadi, te Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. Na temelju ovih odluka bi se prikupljala sredstva za financiranje

troškova zajedničke komunalne potrošnje, kako je to predviđeno Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Na sjednici Općinskog vijeća Orašje od 25. rujna ove godine. usvojeni su nacrti ovih odluka, te predstoji provođenje javnih rasprava o njima. Prva javna rasprava zakazana je za Vidovice, Kopanice, Jenjić i Lepnicu, u ponedjeljak 28. listopada u sali MZ Vidovice. Sutradan, u utorak 29. listopada, javna će rasprava biti održana u Ugljari, u srijedu 30. 10. u Kostrču, u četvrtak 31. 10. u Matićima, sve u salama Domova kulture. Nakon toga slijedi stanka sve do ponedjeljka 4. studeni, kada je predviđena javna rasprava za Bok i Bukovu Gredu u sali Doma kulture u Boku, u Oštroj Luci je u utorak 5.11., također u sali Doma kulture, slijede Tolisa 6. i Donja Mahala 7.11. u osnovnim školama, i posljednje Orašje petak 8. 11., u Kino dvorani. Sve javne rasprave počinju u 18,30 sati, na kojima će nacrte odluka prezentirati Općinski načelnik sa suradnicima, koji su radili na izradi nacrta predmetnih odluka.