Poticaji za novonastale obrte, poduzeća i nabavu osnovnih sredstava

Ispis

Fiskalna kasa

Fiskalna kasa
Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2020. godinu, objavilo je Javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj

poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima., zatim Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima i Javni poziv za podnošenje prijava poduzeća, obrta i zadruga u svrhu dodjele nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova za izvršenu nabavku osnovnih sredstava. Javni pozivi i prilozi mogu se preuzeti na službenoj stranici Vlade Županije Posavske - LINK. Sve informacije u svezi sa Javnim pozivima se mogu dobiti na telefone Ministarstva: 031/762-706 i 031/ 717-081. Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. rujna ove godine.