Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Orašje

Ispis

Vijece31.20

Vijece31.20
31. sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 30. srpnja 2020. godine s usvojenim dnevnim redom od 15 točaka u Kino dvorani Orašje. Nakon usvajanja Zapisnika, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su usvojili Odluku o zaštiti izvorišta

vode za piće Kostrč. Tom odlukom utvrđene su zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Kostrč" s kojega se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača na području općine Orašje, veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad provođenjem ove odluke, a sve s ciljem zaštite zdravlja stanovništva općine Orašje, kvalitete vode i zaštite ovog vodnog resursa.

Odlukom o davanju u zakup gospodarskog objekta - hladnjače za voće i povrće u vlasništvu Općine Orašje, ovlašten je načelnik da raspiše javni poziv po uvjetima i kriterijima utvrđenim u Odluci. Radi se o specifičnom gospodarskom objektu kakvog Općina Orašje do sada nije imala u vlasništvu, a cilj koji se želio postići njegovom izgradnjom i korištenjem je unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Orašje. Gospodarski objekt sastoji se od prostora za prijem, sortiranje, pakiranje i otpremu voća i povrća, zatim same hladnjače, predprostora, garderobe, sanitarnog čvora i kompresorske stanice uz objekt. Hladnjača će biti dana na pet godina u zakup po početnoj cijeni od 1.000,00 KM.

Općinsko vijeće Orašje dalo je Medžlisu Islamske zajednice poslovni prostor od 20,50 kvadrata bez naknade na pet godina u zakup. Taj prostor je i bio u vlasništvu Islamske zajednice ali je temeljem propisa o nacionalizaciji postao društvena svojina. Medžilis Islamske zajednice prostor bi koristio za svoj rad i aktivnosti.

Općina Orašje, zastupana po načelniku Stanku Vincetiću kao investitor, obratila se Općinskom vijeću zahtjevom kojim traži da se oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju višekatnog stambenog objekta za kolektivno stanovanje i stanova za socijalno zbrinjavanje u Orašju. Jednakim zahtjevom Vijeću se obratila i Javna ustanova Dječji vrtić Pčelica Orašje, zastupana po ravnateljici Maji Kobaš. Kako se radi o dvije ustanove koje su od značaja za općinu Orašje vijećnici su podržali ove dvije odluke i oslobodili Općinu Orašje od plaćanja samoj sebi komunalnog doprinosa kao i Dječji vrtić Pčelica čiji je Općina Orašje osnivač.

Nad parcelama u Kopanicama utvrđen je javni interes u svrhu izgradnje ceste - asfaltiranja dva sokaka: "Marković-Lukačević" i "Nikić".

Marijan Živković, diplomirani pravnik iz Kostrča imenovan je za općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju nakon provedenog javnog natječaja kao jedini kandidat koji se prijavio.

Joso Vincetić i Nada Ević iz Donje Mahale ispred reda osnivača i Ilinka Maskaljević ispred reda roditelja imenovani su u novi školski odbor Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, dok su dosadašnji članovi razriješeni zbog isteka mandata. Dva mjesta ispred reda učitelja ostala su upražnjena i bit će popunjena ponovnim natječajem.

U Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu za dodjelu investicijskih potpora u svrhu razvoja poljoprivrede imenovani su: Joso Pejić, Anto Kobaš, Pero Baotić, Katica Dabić i Drago Mijić.

Nakon što je Nermin Zlatkić podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora u J.P. "Radiopostaja Orašje", općinski načelnik je raspisao javni natječaj za popunu tog mjesta. Na natječaj se prijavio samo jedan kandidat Malik Tvica iz Orašja koji je na sjednici Općinskog vijeća i imenovan na tu poziciju.

Do kraja sjednice Općinsko vijeće je usvojilo izvješća o radu u 2019. godini javnih poduzeća "Vodovod i odvodnja" i "Dom zdravlja Orašje", ali nije usvojilo izvješće o radu Ljekarske zdravstvene ustanove "Ljekarna Orašje" koja je za godinu dana od osnutka napravila gubitak od 100 tisuća maraka.