Usvojena Odluka o poticajima u svrhu razvoja poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu

Ispis

Vijece30 1

Vijece30 1
Trideseta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 25. lipnja i to opet u Kino dvorani Orašje zbog poštivanja epidemioloških mjera i socijalne distance uvedenih s proglašenjem pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini.

Svih 16 predloženih točaka dnevnog reda je i usvojeno, a nakon usvajanja Zapisnika sa 29. sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali o Izvješću o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu koje je na kraju rasprave usvojeno.

Bez problema podržana je Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. Ovom Odlukom definirano je da će za ulaganja u 2020. godine investicijske potpore biti dodijeljene za deset kategorija i to: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», Nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, Nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, Nabavka mreža za zasjenjivanje plastenika, Održavanje voćnjaka u "hladnom pogonu", Nabavka opreme za pčelarstvo, Nabavka „mini“ mješaone stočne hrane, Nabavka opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Odlukom su definirani i način, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava, a javni poziv raspisat će općinski načelnik.

Nad više parcela u Oštroj Luki utvrđen je javni interes u svrhu asfaltiranja cesta u devet ulica. Parcele ili dijelovi parcela bit će izvlašteni u skladu s zakonom.

Radi oblikovanja parcele Općinsko vijeće Orašje odobrilo je firmi Maxi d.o.o. Orašje prodaju građevinskog zemljišta veličine 884 kvadratnih metara i to izravnom pogodbom. S istom svrhom i na isti način odobrena je prodaja građevinskog zemljišta od 212 kvadratnih metara Damiru Živkoviću iz Orašja.

MZ Oštra Luka zastupana po predsjedniku Ivi Kopiću iz Oštre Luke obratila se Općinskom vijeću Orašje zahtjevom u kojem traži da joj se prizna pravo vlasništva na zemljištu u državnoj svojini na kojem postoji izgrađen objekt. Potrebno je da se zemljište na kojem je izgrađen objekt i zemljište koje služi za redovnu uporabu toga objekta u katastarskim i zemljišnim knjigama upiše kao vlasništvo investitora, odnosno vlasništvo MZ Oštra Luka, za što će Mjesna zajednica platiti Općini i novčanu naknadu. Vijeće je usvojilo ovaj prijedlog Rješenja nakon čega je dalo i suglasnost na Plan održavanja lokalnih cesta na području općine Orašje. Za redovno održavanje lokalnih cesta u dužini od 183 kilometra bit će izdvojeno 170.000,00 KM u što je uključeno redovno održavanje lokalnih asfaltiranih cesta u dužini od 133 kilometra, neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže, održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, zimsko održavanje cesta i održavanje javne rasvjete. 215.000,00 KM planira se za izvanredno održavanje lokalnih cesta odnosno za rekonstrukciju vanjskih osvjetljenja javne rasvjete 150 tisuća, za rekonstrukciju sokaka i ulica 64 tisuće maraka, dok se za naknadu za izvlaštenja planira izdvojiti tisuću marka. 273.460,00 planirano je za građenje lokalnih cesta, ali tu se računa na donacije odnosno sufinanciranje s viših razina vlasti.

Rasprave su vođene o dva izvješća javnih poduzeća za prošlu godinu: Komunalca i Radiopostaje, i o dvije javne ustanove čiji je osnivač Općina Orašje: Centra za socijalni rad i Dječjeg vrtića Pčelica. Sva četiri izvješća o radu su usvojena kao i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu.

Do kraja sjednice vijećnicima su prezentirane dvije informacije: Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja u 2019. godini, te Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i njihovoj realizaciji u 2019. godini.

Vijece30 2

Vijece30 2