Završena provedba projekta „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“

Ispis

NoviCentarza poduze

NoviCentarza poduze
Centar za poduzetništvo općine Orašje završio je sve planirane aktivnosti predviđene projektom „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“ kojeg je odobrilo i financiralo Federalno ministarstva razvoja,

poduzetništva i obrta. Tako su u okviru realizacije projekta završeni svi planirani ličilački i fasaderski radovi na sanaciji objekta Centra za poduzetništvo odnosno obnovljeni su i osvježeni novom bojom svih sedam poslovnih ureda i konferencijska dvorana unutar poslovnog inkubatora, kao i vanjska fasada cijelog objekta Centra za poduzetništvo. Uz to, organiziran je i Edukativni program unapređenja poslovnih znanja i vještina poduzetnika i obrtnika, kroz koji su zainteresirani poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici upoznati s aktualnim pozivima EU, međunarodnim i domaćim institucijama na raspolaganju MSP-ima u BiH, osnovnim karakteristikama međunarodnih standarda u poslovanju, s pristupom međunarodnom tržištu kroz Europsku poduzetničku mrežu EEN i Euro info centar, kao i s postupkom ispunjavanja projektnih aplikacija.