Aktiviran rad Općinskog stožera civilne zaštite

Ispis

Stozer20

Stozer20
Načelnik Općine Orašje u svojstvu zapovjednika aktivirao je rad Općinskog stožera civilne zaštite s ciljem provođenja preventivnih mjera, a radi sprečavanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom. Odlučeno je da će se strogo

poštovati zadaće izdanih zapovijedi s federalne i županijske razine, a jednoglasno je donesena i Odluka o utrošku sredstava posebne naknade za civilnu zaštitu . Tom odlukom s posebnog računa civilne zaštite stavljeno je na raspolaganje 22.000,00 KM za troškove koji nastanu angažiranjem Općinskog stožera civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima.