Fond za povratak BiH financira izradu Elaborata o određivanju zone sanitarne zaštite za izvorište Kostrč

Ispis

Vodotoranj3

Vodotoranj3
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Općina Orašje kao naručitelji usluga potpisali su Rudarskim institutom d.d. Tuzla Ugovor o izradi Elaborata o određivanju zone sanitarne zaštite za izvorište

Kostrč u općini Orašje. Elaborat, po cijeni od 14.391,00 KM, bit će izrađen s ciljem stvaranja infrastrukturnih uvjeta za održivi povratak stanovništva. Rok za izradu Elaborata je 120 kalendarskih dana. Obaveza Fonda po potpisanom Ugovoru je plaćanje usluga po ugovornoj cijeni, dok su obaveze Općine Orašje implementacija svih aktivnosti vezanih za provođenje Ugovora.