Ugovoreno redovno održavanje groblja

Ispis

1

1
Općina Orašje ugovorila je godišnje poslove o pružanju usluga redovnog održavanja groblja u onim mjesnim zajednicama na području općine Orašje gdje groblja održavaju pravne osobe. Javno poduzeće "Komunalac" će i dalje

održavati groblje Karaula po godišnjoj cijeni od 10.794,42 KM u što je uključeno strojno košenje, ručno košenje trimerom i kosilicom oko mrtvačnice i oko ograde, održavanje mrtvačnice, farbanje ograde i odvoz smeća. Na isti način JP Komunalac će održavati groblje u Oštroj Luci ali po cijeni od 3.545,10 KM, te Gradsko groblje u Orašju po cijeni od 2.124,72 KM. Uslužna djelatnost DSMI iz Vidovica održavat će Novo groblje u Vidovicama, Staro groblje u Vidovicama i Spomen obilježje - Masovnu grobnicu u Vidovicama po mjesečnoj tranši od 832,57 KM. Groblja u ostalim mjesnim zajednicama održavaju Mjesne zajednice.