Ugovoreno asfaltiranje lokalnih cesta na području općine Orašje

Ispis

Asfalt

Asfalt
Pet lokalnih cesta u Donjoj Mahali, šest u Boku, dvije u Vidovicama i po jedna cesta u Ugljari, Kostrču i Bukovoj Gredi bit će asfaltirano po ukupnoj cijeni od 108.574,25 KM. Ugovor o tim radovima potpisali su u ime Općine Orašje

načelnik Stanko Vincetić, a u ime firme Dejokop, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave, vlasnica Tanja Džijan. Radovi će biti urađeni na način da će podloga biti strojno poravnata, a zatim dovezen kameni materijal koji će biti zbijen i zasut asfaltom. U Donjoj Mahali bit će asfaltirani: "Ćirin" sokak, "Mitrovića" sokak, "Dragića" sokak, "Garića" sokak i "Drcin" sokak. U Boku: "Marića" sokak, "Štulin" sokak, "Škucin" sokak, "Janjić Pave" sokak, "Kisov" sokak i "Tozin" sokak. Vidovice će dobit novi asfalt u ulici Ivana Mažuarnića i "Pejagića" sokaku, Ugljara u "Icinom" sokaku, Kostrč u "Paljića" sokaku, a Bukova Greda u "Putu za Koprivne".