Izmijenjena i dopunjena Odluka o općinskim komunalnim pristojbama

Ispis

Vijece28 2

Vijece28 2
Prije usvajanja dnevnog reda od 10 točaka na dvadesetosmoj sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 30. siječnja 2020. godine, Rialda Vajzović (SDA) prisegom je postala nova vijećnica nakon što je vijećnik

Miralem Puran podnio ostavku na to mjesto.

Vijećnici su usvojili Izvod iz Zapisnika s 27. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, a potom usvojili i Program rada za 2020. godinu. Programom rada propisane su 43 točke rada Vijeća kroz mjesece za ovu godinu s napomenom da se ovlašteni predlagači ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Općinsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge, koje će se proceduralno uvrštavati u dnevni red i voditi rasprava o njima. Redovne sjednice Vijeća će se održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Tematske i izvanredne po ukazanoj potrebi.

Općinsko vijeće izglasalo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim pristojbama, Izmjene i dopune se odnose na kriterije za propisivanje visine pristojbi (područje općine gdje se djelatnost obavlja, pravne ili fizičke osobe, akumulativne ili niskoakumulativne djelatnosti), a neke pristojbe se dijelom mijenjaju, zbog uvođenja novog kriterija: podjele na pravne ili fizičke osobe.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o utvrđivanju granica naseljenih mjesta Općine Orašje. U predmetnoj Odluci, za naseljena mjesta Vidovice, Kopanice i Jenjić granice naseljenih mjesta su određene sukladno brojevima katastarskih čestica koje su postojale prije komasacije toga dijela općine. Nakon završetka toga agrarno pravnog postupka, zemljišne čestice su dobile nove oznake, te se sukladno tome uskladila postojeća Odluka. Uz te izmjene, u Odluci o utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području općine Orašje iz 2003. godine nisu bile utvrđene granice naseljenog mjesta za naseljeno mjesto Lepnice, što je sada dopunjeno.

Vijećnici su utvrdili javni interes na osam prilaznih puteva u svrhu izgradnje - asfaltiranja makadamskih ulica u Boku, a potom i podržali Odluku o kupovini zemljišta veličine 3.511 metara kvadratnih u katastarskoj općini Kostrč od Jose Živkovića kako bi se osigurao nesmetan rad postrojenja i osiguralo vodozaštitno područje što je od javnog interesa. Zemljište se nalazi uz Vodocrpilište u Kostrču.

U prvom čitanju u obliku nacrta pred vijećnike je stavljena Odluka o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu. Predviđena su 44 projekta, po 17 iz ekonomskog i sektora zaštite okoliša i 10 iz društvenog sektora, okvirne vrijednosti malo manje od 11 milijuna maraka.

Edin Tahirović imenovan je za člana Školskog odbora Osnovne škole Orašje iz reda učitelja i stručnih suradnika, na temelju rezultata javnog natječaja za popunjavanjem tog upražnjenog mjesta i na temelju nominacije Učiteljskog vijeća.

Sjednica je zaključena informacijom o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2019. godinu.

Vijece28 1

Vijece28 1