Usvojen Proračun od 8 milijuna maraka

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019

Vijece30122019

Vijece30122019
Nakon usvajanja dnevnog reda od 12 točaka, Izvoda iz Zapisnika, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici Općinskog vijeća Orašje usvojili su Proračun Općine Orašje za 2020. godinu na 27. sjednici održanoj 30.12.2019. godine.

Proračun Općine Orašje iznosi 8.033.270,00 KM, i povećan je u odnosnu na nacrt s uvođenjem nove vrsta prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH za 344 tisuće maraka. Povećan je i prihod od terminala za 45 tisuća, te kapitalni primici za 140 tisuća maraka uz istodobno smanjenje kapitalnih transfera u dijelu Federacije BiH i Županije Posavske za 67.500,00 KM. Najveća promjena u dijelu rashoda u Proračunu u odnosu na nacrt je u kapitalnim izdacima odnosno planira se uvođenje LED sijalica u mreži javne rasvjete na području općine Orašje. Nakon usvajanja Proračuna usvojena je i Odluka o izvršenju Proračuna.

Općinsko vijeće dalo je u zakup, ali bez naknade, poslovni prostor od 6 prostorija ukupne površine 142 kvadratna metra Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar. Općina Orašje ranije je preuzela osnivačka i vlasnička prava i obveze nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosne u visini od 2,24% udjela, a Radiotelevizija je obavezi kompletno opremiti poslovni prostor koji su dobili na korištenje.

Vijećnici su donijeli i Odluku o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH. Jamasto će biti korišteno kao 12-mjesečno sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala na Graničnom prijelazu Orašje.

Velika rasprava vođena je po točki dnevnog reda: prijedlog Odluke o isplati razlike naknada iz radnog odnosa uposlenicima Općine Orašje koji svoja prava nisu tražili sudskim putem. Državnim službenicima i namještenicima Općine Orašje koji su u 2014. godine podnijeli tužbe za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, sudskim presudama utvrđeno je pravo na isplatu pripadajućeg novčanog iznosa na ime naknade za topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora-regres, za period od tri godine. Isplate dosuđenih iznosa po presudama izvršene su u pet rata za svakog uposlenika, kroz tri proračunske godine. Sudske presude koje su donesene odnose se na svaku osobu – tužitelja pojedinačno, a ne za sve uposlenike Općine Orašje generalno. Međutim, kako je nadležni sud u presudama utvrdio da isplata naknade za topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora-regres za tuženi period nije izvršena u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, a trebala je biti, Općinsko vijeće donijelo je Odluku da se i ostalim državnim službenicima i namještenicima (njih 11) isplati razlika naknade za topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora po aktima koje je sud priznao kao validne kod donošenja presuda i po kojima je poslodavac - Općina Orašje trebao izvršiti isplatu. Iznos ne uključuje nikakve kamate.

Na temelju Sporazuma o suradnji na provođenju Pod-projekta BiH 6 – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Orašje, na području Općine Orašje u 2020. godini bit će izgrađen objekt sa 25 stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju određenih kategorija građana po načelu socijalno-neprofitnog stanovanja. Primjena načela socijalno-neprofitnog stanovanja podrazumijeva osiguranje stanovanja po cijeni ispod tržišne za socijalno ugrožena domaćinstva ili pojedince. S obzirom na to da ovaj vid pomoći ugroženim kategorijama građana nije reguliran općinskim aktima, predloženom, a potom i usvojenom Odlukom o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu načela socijalnog stanovanja utvrđeni su objekti na koje se ona primjenjuje, korisnici, vrste zbrinjavanja, način dodjele, kriteriji za dodjelu, ugovor o zakupu, upravljanje i održavanje i druga pitanja kojima se uređuje predmetna oblast. Nakon toga, odmah je usvojena i Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje.

Josip Mikić i Dragan Kobaš imenovani su u Upravno vijeće Ljekarske zdravstvene ustanove "Ljekarna Orašje". Mjesto iz reda uposlenika ostalo je nepopunjeno jer nije bilo prijava na Javni natječaj, pa će se morati ponoviti. Na jedno upražnjeno mjesto Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša iz Vidovica imenovana je Zdenka Babić, a u Školski odbor Srednje strukovne škole Goran Topić.