Potpisan ugovor za projekt sanacije divljih deponija

Ispis

Potpisivanje ugovora sanacije divljih

Potpisivanje ugovora sanacije divljih
Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske dodijelio je Općini Orašje 15.000,00 KM odnosno 50% prihvatljivih troškova za projekt: "Sanacija nelegalnih (divljih) deponija na području općine Orašje".

Ugovor o tome potpisali su načelnik Stanko Vincetić i ministar Anes Osmanović, a na temelju rezultata Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša. Proračun projekta sanacije divljih deponija iznosi 30.000,00 KM, a nakon što Ministarstvo dostavi svoj dio sufinanciranja na općinski račun, Općina ima rok od šest mjeseci da sanira divlje deponije na svome području.