Usvajanjem Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem stvoreni uvjeti za raspisivanje natječaja za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u petogodišnji zakup

Ispis

Vijece18 19 1

Vijece18 19 1
Četrnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 23. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 18. srpnja 2019. godine. Nakon što su usvojili Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice i prošli kroz vijećnička pitanja, vijećnici su usvojili i prijedlog

Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja. Predmet prodaje je sedam građevinskih parcela u stambenom naselju Jug II, veličine 582 kvadrata, po početnoj cijeni od 14.450,00 KM. Usvajanjem ove odluke, načelnik je ujedno ovlašten da raspiše javni natječaj za ove parcele.

Općinsko vijeće nije imalo ništa protiv da se poslovi upravljanja grobljima na području Mjesne zajednice Vidovice povjere firmi "DSMI" Vidovice, a na temelju prijedloga i odluke usvojene na sjednici Vijeća Mjesne zajednice Vidovice. Poslove održavanja Novog groblja, Starog groblja i održavanje prostora oko spomen obilježja – masovne grobnice poginulih branitelja u Vidovicama, obavljala je firma "KATIĆ", ali kako je vlasnik firme zbog zdravstvenih razloga potpisao s Općinom Orašje Sporazum o raskidu ugovora o održavanju, Mjesna zajednica Vidovice raspisala je novi Javni natječaj za održavanje grobalja, na kojem je izabrala firmu "DSMI".

Izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje ukinute su novčane nagrade koje su dodjeljivane uz plakete i zahvalnice. Obrazloženje je da javno priznanje treba da ima više karakter moralne simbolike i trajnosti u vidu povelje ili plakete za postignuti uspjeh i dostignuće, a u dosadašnjoj praksi više se gledala socijalna situacija predloženih kandidata nego njihova stvarana vrijednost koja treba biti nagrađena, a i sami kandidati su se bazirali više na novčanu nagradu nego na samo priznanje.

Uvedeno je dvosmjerno prometovanje u djelu Jedanaeste ulice koja je dosad bila jednosmjerna. Dvosmjerno će se prometovati Jedanaestom ulicom od križanja s Osmom ulicom do križanja sa Šestom ulicom, odnosno bit će uveden dvosmjeran promet uz Javno poduzeće "Vodovod i odvodnja". Ova izmjena i dopuna Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja uvedena je na prijedlog Vijeća za sigurnost prometa, a na temelju građanske inicijative da se rastereti dio uz školu Jedanaeste ulice od suvišnog prometa, kamiona i strojeva koje se nalazi u vlasništvu Vodovoda.

Da bi Općina Orašje raspisala novi Javni poziv za dodjelu slobodnih parcela u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta odnosno da bi raspolagala poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Općinsko vijeće Orašje podržalo je Program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Orašje. Programom je obuhvaćena: ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dosadašnje korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, površina određena za povrat imovine, površina određena za koncesiju, površina određena za zakup i monitoring nad provođenjem ovoga Programa. Općina raspolaže sa 684,30 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega je 415,72 ha javnim pozivom dano na korištenje poljoprivrednicima kojim petogodišnji zakup ističe skidanjem usjeva 2019. godine.

U Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu investicijskih potpora u svrhu razvoja poljoprivrede imenovani su: Katica Dabić, Pero Baotić, Anto Kobaš, Josip Pejić i Marko Ivanović, u Komisiju za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina Mandalena Lukač, Faruk Zahirović i Luka Pejić, a u Komisiju za provođenje postupaka javnog nadmetanja: Manda Rezo, Magdalena Živković i Đuro Mišković.

Općinsko vijeće Orašje dalo je suglasnost Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice kao prodavatelju, da proda Lidiji Šošić iz Vidovca građevinsko zemljište u Vidovicama. Radi se o nekretnini površine od 680 m² koja se u katastarskim i zemljišnim knjigama vodi kao vlasništvo O.Š. A.G. Matoša Vidovice, a koju obitelj Šošić iz Vidovica koristi kao vlastito dvorište već 20 godina i na kojem postoje dograđeni stambeni objekti. Kako Osnovna škola nema interes za korištenje predmetnog zemljišta, Školski odbor donio je odluku kojom je suglasan da proda predmetno zemljište radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Do kraja sjednice usvojena su tri izvješća o radu: Javnog poduzeća Komunalac, Javnog poduzeća Vodovod i odvodnja i Centra za poduzetništvo općine Orašje.

Vijece18 19 2

Vijece18 19 2