Usvojen nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Ispis
Objavljeno Srijeda, 25 Rujan 2013

Vijece10

Vijece10
Trinaest točaka našlo se na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 25.09.2013. godine. Nakon što su usvojili izvod iz zapisnika sa Devete sjednice vijeća, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, vijećnici su usvojili Odluku

o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. Ovom odlukom se uređuje način, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz Proračuna općine Orašje za 2013. godinu u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede ali samo za ulaganja izvršena od 01.01.2013. godine. Investicijske potpore dodijelit će se za projekte izgradnje sustava protugradnih mreža u voćnjacima, izgradnje sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji, izgradnje sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», nabavke uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, izgradnje sustava za navodnjavanje u proizvodnji duhana, izgradnje sustava za navodnjavanje u ratarskoj proizvodnji i proizvodnji vrbove šibe, izgradnje novih farmskih objekata, a prihvaćenim amandmanom i za projekte nabave difuzne folije za plastenike. Po ovoj odluci Općinski načelnik će raspisati javni poziv, Općinsko vijeće će imenovati Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava koji će sačiniti rang listu i prijedlog na temelju kojeg će Općinski načelnik potpisati ugovor s izabranim korisnicima. 

U travnju 2011. godine donesena je Odluka o načinu i kriterijima za raspoređivanje sredstava Mjesnim zajednicama u kojima nije naveden način i kontrola trošenja sredstava koje Mjesne zajednice dobivaju iz Proračuna Općine kao ni način izvještavanja o utrošku sredstava. Odluka je na sjednici Vijeća dopunjena sa dva nova članka koji to reguliraju, dok je u ostalim člancima ostala nepromijenjena.

Vijećnici su usvojili nacrt Odluke o komunalnoj naknadi. Ukoliko se usvoji ova Odluka u prijedlogu koji bi se trebao naći na sjednici Vijeća nakon provedene javne rasprave po mjesnim zajednicama općine Orašje, stvorila bi se obveza plaćanja komunalne naknade za vlasnike i korisnike stambenih objekata, poslovnih prostorija, nadzemnih i podzemnih instalacija da mjesečnim uplatama komunalne naknade osiguraju sredstva potrebna za financiranje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kao što su održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje groblja i mezara, održavanje javne rasvjete i slično. Iznos komunalne naknade određuje površina objekta ili duljina podzemnih i nadzemnih instalacija za koje se vrši obračun, lokacija gdje se nekretnina nalazi, broj bodova koji ovisi o namjeni objekta ili instalacije i vrijednost boda koju, posebnom odlukom određuje Općinsko vijeće za svaku godinu.

Vrijednost boda za obračun komunalne naknade za 2014. godinu, utvrđena je, za stambeni, poslovni i proizvodni prostor u iznosu od 0,01 KM i za podzemne i nadzemne instalacije u iznosu od 0,02 KM.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta „Duhanište-ogledno polje“, a zatim i tri rješenja o izmjeni rješenja za pravne osobe po ovom pitanju.

U novo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Orašje imenovani su: ispred reda osnivača – Mario Pejić, Senad Bačinović i Katica Jurić, ispred roditelja Verica Dominiković-Živković, a ispred reda uposlenika vrtića – Nadira Arpadžić.

Zbog isteka mandata članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja razriješeni su te dužnosti Christian Oršolić, Ana Maskaljević, Pejo Ivanović, Indira Ćorhasanović i Boris Sejdić, a rješenjem imenovani: Ana Živković, Hajrija Musić i Ivan Benković.

Za kraj sjednice Vijećnici su zaključkom odbili građansku inicijativu Mjesne zajednice Orašje radi asfaltiranja 21. ulice u Orašju.