Ugovoreno redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže

Ispis

Makadam

Makadam
Firma Dejokop iz Boka redovno će održavati neasfaltirane ceste i sekundarnu kanalsku mrežu na području općine Orašje. Načelnik Stanko Vincetić i direktorica firme Tanja Džijan potpisali su o tome okvirni sporazum, a na temelju rezultata

konkurentskog postupka javne nabave. Sporazum je potpisan na jednu godinu i to na iznos od 32.362,20 KM, koji može biti i manji u ovisnosti od urađenog posla na terenu. Radovi podrazumijevaju: strojno ravnanje makadamskih cesta, nabavu, dovoz i razastiranje šljunka II. kategorije i prirodnog riječnog šljunka, te drobljenog kamenog materijala. U okviru održavanja neasfaltiranih cesta bit će zatvorene udarne rupe na makadamu i održavani kanali uz makadam, a u okviru redovnog održavanja sekundarne kanalske mreže sporazumom su predviđeni radovi strojnog produbljenja kanala profilnom kašikom, iskop postojećeg cijevnog propusta, te nabava, dovoz i ugradnja cijevi, a zatim i posipanje cijevi šljunkom.