Donesena odluka o raspodjeli sredstava za projekte udruga građana

Ispis

Udruge gradjana

Udruge gradjana
Općinski načelnik Stanko Vincetić donio je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte i programe udruga građana od interesa za općinu Orašje, a na temelju rezultata raspisanog javnog poziva. Na 15 udruga raspodijeljeno je 20.000,00 KM

vodeći računa o kriteriju najuspješnijih projekata koji su usmjereni na rješavanje problema važnih za lokalnu zajednicu. Najviše novaca dobile su: Udruga "NARCIS-a" Orašje, Udruga roditelja i djece dijabetičara općine Orašje, Udruga slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske, Lovačka udruga "SAVA" i Udruga SK ATLETICO 1919. Prepoznati su projekti i Udruge ribolovaca "ŠARAN", Udruge branitelja-veterana 106. oraške brigade HVO, Udruge KKK "SIDRO", Udruge "VOĆAR", Udruge pčelara "TRUT", a novce su za svoje projekte dobile i Udruga "ŽENE ORAŠJA", Udruga "ŽENE SA SAVE", Udruga "Studio neovisne produkcije" Tolisa, Vijeće mladih općine Orašje i Udruga privatnih poduzetnika Orašje. Odobrena novčana sredstava bit će isplaćena na žiro račune udruga građana. Na javni poziv pristiglo je 17 prijava, ali dvije prijave su isključene iz daljnje procedure zbog nepotpune dokumentacije.