Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u Županiji Posavskoj

Ispis

Timzaborbukorupcije

Timzaborbukorupcije
Uz podršku Misije OESS-a BiH i Tima za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj u Orašju je održan informativni sastanak na temu Nacrta zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju i svih drugih aktualnih procesa

povezanih s borbom protiv korupcije. Milana Memić djelatnica za demokratski razvoj u Uredu OESS-a u Tuzli,  istaknula je kako je cilj sastanka bio što više približiti teme zainteresiranoj  javnosti, građanima i institucijama civilnog društva, tako da se što više njih uključi u procese koji se sada dešavaju. Istaknula ja kako informacije treba što više dijeliti s javnošću, jer institucije nisu u mogućnosti da rade same, a krajnji rezultat je smanjenje koruptivnih procesa, osnaživanje institucija u tom smislu i na koncu, zadovoljstvo građana. Memić je kazala kako Misija OESS-a u BiH daje podršku svim razinama vlasti po pitanju korupcije. Berislav Živković predsjednik Tima za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj, naglasio je kako je njihov Tim pripremio zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, ali da je, nažalost, kod građana prisutna psihološka barijera kada trebaju poduzeti određene aktivnosti na sprečavanju korupcije. Općinu Orašje na sastanku su predstavljale Ana Živković, članica Tima za borbu protiv korupcije i pomoćnica načelnika za stručne i zajedničke poslove Rizama Tukulj.