Usvojena Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, slijedi raspisivanje javnog natječaja

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 23 Svibanj 2019

Vijece22 19

Vijece22 19
Četrnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 22. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 22. svibnja u Vijećnici Omladinskog doma. Poslije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 21. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa,

vijećnici su raspravljali, a potom i usvojili Izvješću o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u 2018. godini. Uz detaljna izvješća o radu po službama, u uvodu je rečeno da su u 2018. godini nastavljene aktivnosti u okviru posebnih projekata Općine Orašje („Invest in LOG“, Državni projekt stambenog zbrinjavanja u BiH, „Zajedno jači – razvoj proizvoda i internacionalizacija - Stronger“ i dr.), ali i stalnih poslova izgradnje i rekonstrukcije cesta, opremanja i održavanja javnih objekata, komunalne infrastrukture, poticanja i unapređenja poljoprivrede. Otvoren je Centar za mentalno zdravlje, izgrađena hladnjača za voće, realiziran projekt „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, a usvojen je i Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera Općine Orašje za period 2018.-2020. godine kao najvažniji razvojni dokument za naredne tri godine u kojima bi trebalo biti realizirano 23 projekta iz ekonomskog sektora, 13 projekata iz društvenog sektora i 17 projekata iz sektora zaštite okoliša. Tijekom 2018. godine u službenoj posjeti Općini Orašje bili su ombdusmani Bosne i Hercegovine, predsjednik Federacije BiH, federalni ministar prometa i veza, federalni ministar za raseljene i izbjeglice, federalni ministar pravde, zamjenik Šefa delegacije EU u BiH, predstavnici NATO-a, zapovjednik EUFOR-a Brčko, zamjenik veleposlanika Republike Austrije, predstavnici Grada Vinkovaca, delegacija donatora iz Ulma, a Općina Orašje bila je domaćin konferencije o europskim integracijama koju je organizirala Paneuropska unija BiH, ali i brojnih manifestacija i sastanaka iz oblasti gospodarstva, kulture i sporta.

Pomoćnica Općinskog načelnika za financije Manda Kosić prezentirala je izvršenje Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu u prva tri mjeseca što su vijećnici također usvojili.

Usvojen je i prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. Ovaj dokument usvojen je na prethodnoj sjednici Vijeća u obliku nacrta, a uvažavajući jedini pristigli prijedlog od Udruge „Voćar“ Orašje, za dopunu članka 11. nacrta Odluke s nabavkom bočne freze za obradu tla u voćnjacima i povećanje maksimalnog iznosa dodijeljenih sredstava po korisniku, Služba za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje pripremila je konačan prijedlog Odluke. Načelnik Općine Orašje zadužen je da raspiše javni natječaj za dodjelu novčanih sredstava.

Općinsko vijeće je odlukom ukinulo status javnog dobra u općoj uporabi – putovi na zemljištu u Draganovcima, nekategorizirani put u površini od 85 kvadratnih metara. Radi se o površini koja je nekada predstavljala dio nekategorizirane ceste u k.o. Orašje, II., ali je pomjeranjem trase ceste izgubila svoju prvobitnu namjenu i sada u naravi predstavlja obradivo poljoprivredno zemljište.

Radi oblikovanja građevinske parcele odobrena je prodaja građevinskog zemljišta koje se nalazi u vlasništvu Općine Orašje u površini od 228 m² putem izravne pogodbe kupcu Ivi Ivkiću iz Orašja.

Zbog ostavke iz osobnih razloga na mjesto člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, Magdalena Lukač razriješena je te dužnosti, a na njeno mjesto imenovan Tunjo Marošević iz Tolise i to na temelju rezultata javnog natječaja.

Josip Živković razriješen je dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Orašje, a Vedrana Nišlić dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih Općinskog vijeća Orašje budući da nisu više vijećnici Općinskog vijeća Orašje. Na njihova mjesta imenovani su: Mirijam Filipović Dominković i Miralem Puran. Zbog istog razloga razrješen je predsjednik i član Komisije za javna priznanja, a novi predsjednik od sada bit će Danijel Šošić i članica Amela Jahić.

Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, a do kraja sjednice usvojili Izvješće o radu Javne ustanove "Centar za socijalni rad" i Javnog poduzeća "Radiopostaja Orašje" za prošlu godinu.