Usvojena Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, slijedi raspisivanje javnog natječaja

Ispis

Vijece22 19

Vijece22 19
Četrnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 22. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 22. svibnja u Vijećnici Omladinskog doma. Poslije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 21. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa,

vijećnici su raspravljali, a potom i usvojili Izvješću o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u 2018. godini. Uz detaljna izvješća o radu po službama, u uvodu je rečeno da su u 2018. godini nastavljene aktivnosti u okviru posebnih projekata Općine Orašje („Invest in LOG“, Državni projekt stambenog zbrinjavanja u BiH, „Zajedno jači – razvoj proizvoda i internacionalizacija - Stronger“ i dr.), ali i stalnih poslova izgradnje i rekonstrukcije cesta, opremanja i održavanja javnih objekata, komunalne infrastrukture, poticanja i unapređenja poljoprivrede. Otvoren je Centar za mentalno zdravlje, izgrađena hladnjača za voće, realiziran projekt „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, a usvojen je i Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera Općine Orašje za period 2018.-2020. godine kao najvažniji razvojni dokument za naredne tri godine u kojima bi trebalo biti realizirano 23 projekta iz ekonomskog sektora, 13 projekata iz društvenog sektora i 17 projekata iz sektora zaštite okoliša. Tijekom 2018. godine u službenoj posjeti Općini Orašje bili su ombdusmani Bosne i Hercegovine, predsjednik Federacije BiH, federalni ministar prometa i veza, federalni ministar za raseljene i izbjeglice, federalni ministar pravde, zamjenik Šefa delegacije EU u BiH, predstavnici NATO-a, zapovjednik EUFOR-a Brčko, zamjenik veleposlanika Republike Austrije, predstavnici Grada Vinkovaca, delegacija donatora iz Ulma, a Općina Orašje bila je domaćin konferencije o europskim integracijama koju je organizirala Paneuropska unija BiH, ali i brojnih manifestacija i sastanaka iz oblasti gospodarstva, kulture i sporta.

Pomoćnica Općinskog načelnika za financije Manda Kosić prezentirala je izvršenje Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu u prva tri mjeseca što su vijećnici također usvojili.

Usvojen je i prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. Ovaj dokument usvojen je na prethodnoj sjednici Vijeća u obliku nacrta, a uvažavajući jedini pristigli prijedlog od Udruge „Voćar“ Orašje, za dopunu članka 11. nacrta Odluke s nabavkom bočne freze za obradu tla u voćnjacima i povećanje maksimalnog iznosa dodijeljenih sredstava po korisniku, Služba za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje pripremila je konačan prijedlog Odluke. Načelnik Općine Orašje zadužen je da raspiše javni natječaj za dodjelu novčanih sredstava.

Općinsko vijeće je odlukom ukinulo status javnog dobra u općoj uporabi – putovi na zemljištu u Draganovcima, nekategorizirani put u površini od 85 kvadratnih metara. Radi se o površini koja je nekada predstavljala dio nekategorizirane ceste u k.o. Orašje, II., ali je pomjeranjem trase ceste izgubila svoju prvobitnu namjenu i sada u naravi predstavlja obradivo poljoprivredno zemljište.

Radi oblikovanja građevinske parcele odobrena je prodaja građevinskog zemljišta koje se nalazi u vlasništvu Općine Orašje u površini od 228 m² putem izravne pogodbe kupcu Ivi Ivkiću iz Orašja.

Zbog ostavke iz osobnih razloga na mjesto člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, Magdalena Lukač razriješena je te dužnosti, a na njeno mjesto imenovan Tunjo Marošević iz Tolise i to na temelju rezultata javnog natječaja.

Josip Živković razriješen je dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Orašje, a Vedrana Nišlić dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih Općinskog vijeća Orašje budući da nisu više vijećnici Općinskog vijeća Orašje. Na njihova mjesta imenovani su: Mirijam Filipović Dominković i Miralem Puran. Zbog istog razloga razrješen je predsjednik i član Komisije za javna priznanja, a novi predsjednik od sada bit će Danijel Šošić i članica Amela Jahić.

Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, a do kraja sjednice usvojili Izvješće o radu Javne ustanove "Centar za socijalni rad" i Javnog poduzeća "Radiopostaja Orašje" za prošlu godinu.