Prijave za federalne poljoprivredne poticaje

Ispis

Poljoprivreda

Poljoprivreda
Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske obavještavaju sve poljoprivredne proizvođače da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2019. godinu,

i to:

za biljnu proizvodnju:

 • proizvodnja krušnih žitarica /pšenica i raž/ od 01.01.do 15.05. tekuće godine,
 • proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale, od 01.01 do 15.05. tekuće godine,
 • proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice), silažni kukuruz 01.01. do 31.05. stočni grašak i grahorice do 15.05.,
 • proizvodnja uljarica /uljana repica, suncokret i soja/ uljana repica do 15.05, suncokret i soja do 31.05.,
 • proizvodnja povrća /rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla,luk, salata i mladi krumpir/ od 01.01.do 31.05. a za mladi krumpir do 01.05. tekuće godine,
 • proizvodnja voća/ šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica/ od 01.01.do 01.06. tekuće godine,
 • proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja –kamilica, menta,lavanda, ružmarin,smilje i lovor od 01.01. do 15.06. tekuće godine,
 • proizvodnja duhana u listu /Virginia i Berley I. – IV klasa/od 01.01. do 15.06. tekuće godine,

za proizvodnju sjemena:

 • proizvodnja sjemena strnih žitarica/ pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i heljda/ od 01.01. do 15.05. tekuće godine,
 • proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta od 01.01.do 01.06. tekuće godine,
 • proizvodnja sjemenskog krumpira /osnovno sjeme i certificirano sjeme/ od 01.01. do 30.06. tekuće godine,
 • proizvodnja deklariranog sadnog materijala iz grupa krošnjastog, jagodastog voća i sadnica vinove loze od 01.01. do 30.06. tekuće godine i

za animalnu proizvodnju:

 • proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za IV kvartal prethodne godine i prva tri kvartala tekuće godine od 01.01.do 10.04. tekuće godine,
 • proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi, kontinuirano tijekom godine i to u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus prijava početka tova i prijava završetka tova najkasnije 20 dana prije završetka tova,
 • uzgoj krava prvotelki /rasplodne junice/ od 01.01 do 15.08. tekuće godine,
 • uzgoj rasplodne stoke /ovce i koze/ od 01.01.do 15.05. tekuće godine,
 • proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, kontinuirano tijekom godine i to pet dana nakon useljenja posljednjeg praseta u turnus prijava početka tova i najkasnije deset dana prije završetka tova,
 • uzgoj rasplodnih krmača od 01.01.do 31.05. tekuće godine,
 • uzgoj 18-to tjednih pilenki, kontinuirano tijekom godine i to 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
 • uzgoj matičnog jata /pilenki teške i lake roditeljske linije/ 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
 • košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 01.01.do 15.05. tekuće godine.
 • uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja /bosansko - brdski konj, domaći magarac i pas tornjak/ od 01.01 do 01.06. tekće godine.

Prijava početka proizvodnje obavlja se u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske /Sektor poljoprivrede/ svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.