Asfaltirana ulica u Ugljari

Ispis

Asfalt Ugljara

Asfalt Ugljara
Firma Dejokop iz Boka završila je radove asfaltiranja ceste u Ugljari uz sufinanciranje mještana te ulice i Općine Orašje po modelu 50:50%. Dosadašnje stanje prometa u toj ulici odvijalo se makadamom koji je nasipan više puta

šljunčanim materijalom. Kako je i širina ceste bila različita, Općina Orašje pokrenula je postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg izvođača radova koji bi asfaltirao cestu. Firma Dejokop izabrana je tek u ponovljenom postupku javne nabave po cijeni radova od 18.463,77 KM.