Okrugli stol u sklopu Projekta hitnog oporavka od poplava - FERP

Ispis

Ferp okrugli stol

Ferp okrugli stol
Magdalena Đakovac predstavljala je Općinu Orašje na Okruglom stolu Projekta hitnog oporavka od poplava - FERP, održanom u Sarajevu. Predstavnici 30 općina u kojima je ovaj projekt implementiran nakon poplava 2014. godine,

iznijeli su svoje dojmove kroz realizaciju kao i sugestije i smjernice za buduće petogodišnje planove predstavnicima Svjetske banke koji su ovaj projekt financirali. Predstavnica Općine Orašje koja je i bila općinski projekt menadžer zahvalila se na pomoći svim djelatnicima Jedinice za implementaciju FERP-a pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i iznijela rezultate ovog projekta u Općini Orašje. Kroz FERP u prvoj fazi odmah nakon poplava sanirano je ekonomsko dvorište ZZ Agroobjeda u Vidovicama. Sanirane su i četiri ceste, jedna u Oštroj Luci, jedna u Kopanicama, jedna u Bukovoj Gredi i ceste Lepnica-Vidovice, a obnovljen je i Dom kulture u Vidovicama koji je bio poplavljen. U drugoj fazi projekta rekonstruiran je Dom kulture u Tolisi, a sanirane su ceste u Boku, Oštroj Luki, Donjoj Mahali , Jenjiću, te u Vidovicama. U završnoj, trećoj fazi, odobrena su dva projekta: sanacija ceste Donja Mahala - Ugljara i sanacija dijela ceste u Kostrču. Ukupno je u Općinu Orašje kroz projekt FERP uloženo dva milijuna maraka. Nakon ovog Okruglog stola preostala je još završna konferencija koja će biti održana u lipnju, a na kojoj se očekuje i prisustvo načelnika Stanka Vincetića.