Na lokalne općinske ceste bit će uloženo više od 700 tisuća maraka

Ispis

Cesta 2

Cesta 2
200 tisuća maraka bit će uloženo u redovno održavanje 182 kilometra lokalnih cesta na području općine Orašje u 2019. godini. Od toga, za zimsko održavanje lokalnih cesta Općina planira izdvojiti 60 tisuća maraka, za vertikalnu

i horizontalnu signalizaciju i njeno održavanje 40 tisuća, a za redovno održavanje asfaltiranih cesta koje podrazumijeva čišćenje asfalta, zatvaranje udarnih rupa, rezanje i presvlačenje asfalta, održavanje bermi, kosina, usjeka i bankina, košenje trave i korova bit će izdvojeno 50 tisuća maraka. Za izvanredno održavanje lokalnih cesta, Planom održavanja koje je usvojilo Općinsko vijeće Orašje, predviđeno je 310.500,00 KM, jer se u tom segmentu planira rekonstrukcija Treće, Osme, Jedanaeste i Četrnaeste ulice u Orašju, kao i asfaltiranje cesta - sokaka uz financiranje mještana, te naknade vlasnicima za izvlaštenje. U 2019. godini kao i u narednim godinama bit će potrebno nastaviti ulagati znatna novčana sredstva u izradu projektne dokumentacije, u rješavanje i sređivanje imovinsko-pravne problematike i ishođenje građevinskih dozvola pa je planirano nešto više od 200 tisuća maraka za projektiranje, nadzor, izgradnju i modernizaciju lokalnih cesta. Iz tog fonda bit će izgrađena cesta u Boku - Poljice, u Orašju - Jug 2, cesta u Poduzetničkoj zoni Dusine, a planirano je i proširenje javne rasvjete, izgradnja novih autobusnih stajališta, te izgradnja novih i sanacija postojećih drvoreda. Ukupno za redovno održavanje, izvanredno održavanje i građenje lokalnih cesta trebat će izdvojiti 713.300,00 KM, a Proračunom Općine Orašje planirano je u tu svrhu 546.880,00 KM. Na ostatak sredstava računa se iz sufinanciranja s viših razina vlasti.