Izgradnja ceste u Boku - Poljice

Ispis

Makadam16

Makadam16
Firma Dejokop d.o.o. Bok izgradit će cestu u Boku - Poljice po cijeni od 51.713,42 KM. Rezultat je to provedenog postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva. Direktorica firme Tanja Džijan i općinski načelnik Stanko Vincetić

potpisali su Ugovor u kojem je, između ostalog, definirano da će rok za izvođenje radova biti 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Radovi izgradnje ceste obuhvaćaju pripremne i zemljane odnosno iskolčenje trase, strojno i ručno krčenje terena, strojni iskop materijala, uređenje temeljnog tla, nabava, dovoz i ugradnju prirodnog šljunka i kamena, izradu filtarskog sloja šljunka, polaganje propusnih cijevi i betoniranje temelja betonskih krila i čeonih zidova.