U izradi glavni projekt za sanaciju deponije Dusine

Ispis

Depon

Depon
Općina Orašje naručila je izradu glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Dusine i za izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, o čemu je potpisan i ugovor s Institutom

za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka. Ovaj Institut ponudio je najnižu cijenu usluga izrade glavnog projekta u postupku javne nabave i zato je izabran. Ukupna vrijednost ove usluge iznosi 50.076,00 KM, a rok za izradu je dogovoren na 60 kalendarskih dana.