Odluka o proglašenju Dana žalosti

Ispis

1dan

1dan
Općinski načelnik donio je Odluku o proglašenju Dana žalosti 08.01.2019. godine povodom smrti glumca Ive Gregurevića. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Orašje, te zgradama javnih poduzeća

i ustanova kojima je osnivač Općina Orašje. Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera. Elektronski i drugi mediji sa područja Općine Orašje dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi Danu žalosti. Oraganizatori javnih programa i sadržaja, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su svoje poslovanje obavljati primjereno Danu žalosti.

ivo

ivo