Usvojen Proračun Općine Orašje za 2019. godinu

Ispis

Vijece19 18 1

Vijece19 18 1
Proračun Općine Orašje za 2019. godinu u iznosu od 7.523.430,00 KM usvojen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 28.12.2018. godine. 7.523,430,00 KM iznose i rashodi planirani za narednu godinu,

a prijedlog Proračuna nije se mijenjao u odnosu na nacrt jer nisu prihvaćeni dostavljeni amandmani. Nakon usvajanja Proračuna za 2019. godinu, usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna. Inače, na 19. sjednici Općinskog vijeća, umjesto devet predloženih točaka dnevnog reda, vijećnici su usvojili dnevni red od 11 točaka, zatim Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice, a prošli su i kroz vijećnička pitanja i inicijative. Svečanu prisegu dao je na početku sjednice novi vijećnik Nusret Saltović koji je dobio mandat poslije ostavke vijećnika Mehmeda Memiševića.

Bez veće rasprave donesene su i dvije odluke o davanju bezuvjetnog bankarskog jamstava Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi stvoreni su preduvjeti potrebni za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i na zgradi Čitaonica Oršolići u MZ Tolisa koja je izgrađena na predmetnom zemljištu, a koji se dosada vodio kao javno dobro - put. Radi se o parceli koja je nekada pripadala javnoj cesti, odnosno lokalnoj cesti koja je povezivala naselje Tolisa, ali je izgradnjom, odnosnom rekonstrukcijom ceste 1978. godine izgubila pripadnost novoj trasi lokalne ceste. Nakon toga, parcela je predstavljala napušteni dio javne ceste na kojoj su mještani MZ Tolisa izgradili navedeni objekt.

Vijećnici su zadužili načelnika da raspiše javni natječaj - licitaciju za prodaju tri gradska zemljišta u katastarskoj općini Orašje. Radi se o jednom zemljištu površine dvije tisuće kvadratnih metara namijenjenom za izgradnju stambenih zgrada ili obiteljskih kuća, te o dva zemljišta na kojim je predviđena izgradnja objekata uslužnih djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva, bankarstva, zanatstva, odnosno objekata za razvoj sekundarnih i tercijarnih djelatnosti.

S obzirom na to da trenutnim članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Centra za kulturu Orašje ističe četverogodišnji mandat u ožujku naredne godine, Općinsko vijeće Orašje donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća kojeg će raspisati općinski načelnik.

Marko Filipović iz Donje Mahale imenovan je za člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje i to iz reda nastavnika i stručnih suradnika, nakon provedene natječajne procedure, čime je ovo tijelo popunjeno u potpunosti.

Vijećnici su na kraju sjednice dali suglasnost na Statut LJZU "Ljekarna Orašje" čijim činom od Nove godine ova ustanova može početi samostalno s radom, nakon što se odvojila od Doma zdravlja i nakon što je upisana u sudski registar.

Vijece19 18 2

Vijece19 18 2