Usvojen nacrt Proračuna Općine Orašje za 2019 godinu u iznosu od 7.523.430,00 KM

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 06 Prosinac 2018

VIjece18 18

VIjece18 18
Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 6. prosinca 2018. godine s usvojenim dnevnim redom od devet točaka. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 17. sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali

o izvješću izvršenja Proračuna Općine Orašje za prvih devet mjeseci 2018. godine, kojeg su nakon rasprave zaključkom i usvojili.

Rasprava se vodila i o nacrtu Proračuna za 2019. godinu, dokumentu koji se po prvi put našao pred vijećnicima, a s obzirom na to da je poslije rasprave i usvojen, naći će se pred njima i krajem godine u obliku prijedloga nakon provedene javne rasprave. Nacrtom Proračuna općinski prihodi i primici planirani su naredne godine u iznosu od 7.523.430,00 KM i veći su za malo više od 300 tisuća marka u odnosu na ovogodišnji Proračun. U istom iznosu planirani su i rashodi za narednu godinu.

Vijećnici su odlukom utvrdili da je od javnog interesa izgradnja nekategorizirane ceste u katastarskoj općini Orašje I, te da se može pristupiti potpunom izvlaštenju zemljišta na dvije parcele s ciljem da bi postojeća cesta cijelom njenom trasom bila u društvenom vlasništvu i da bi se koristila za promet i bila pristupačna većem broju korisnika.

Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje, vijećnici su, nakon provedene natječajne procedure, imenovali novo u sastavu: Amela Maloparić, Amela Mešić i Ilija Pejić u ime osnivača, Maria Breškić u ime Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske i Ivana Oršolić u ime Centra za socijalni rad.

Imenovan je i član Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje u imenu Zoran Topić, nakon što je ranije na to mjesto podnijela ostavku Mirijam Filipović.

Općinsko vijeće usvojilo je izmjene Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje s ciljem dodjele preostalog novca, ali samo za slijeganje stambenog prostora i to za one korisnike koji su to slijeganje prijavili 2014. godine u za to predviđenom roku. U evidenciji Općine Orašje 245 je takvih osoba. Kako iznos preostalog proračunskog novca nije dovoljan da se svima isplati naknada, bilo je potrebno da se ovim izmjenama Pravilnika smanji cijena naknade po metru kvadratnom, što su vijećnici i učinili.

Odmah nakon te točke vijećnici su imenovali i peteročlano Povjerenstvo za nadzor postupka dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje kojeg čine Vlado Stanić i Marko Oršolić u ime Općine i vijećnici Zorislav Mikić, Marinko Džoić i Josip Pejić.