Delegacija Saveza općina i gradova na sastanku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Ispis
Objavljeno Utorak, 20 Studeni 2018

Delegacija Saveza

Delegacija Saveza
Delegacija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, čija je članica i Općina Orašje, bila je na sastanku u Sarajevu kojeg je organizirao Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Delegaciju Vijeća Europe

činili su dva izvjestitelja za lokalnu i regionalnu demokraciju Leila Hunziker i Karla Dejonghe, te profesor Jens Woelk, član grupe nezavisnih eksperata. Na sastanku se najviše govorilo o procijeni stanja lokalne demokracije u BiH. Direktorica Saveza naglasila je stalni problem prijenosa obaveza i nadležnosti na jedinice lokalne samouprave, a koje ne prati prijenos financijskih sredstava za izvršavanje obaveza. Kada je riječ o međuopćinskoj suradnji, istakla je da postoje veliki pomaci. Na kraju sastanka zaključeno je da jedinicama lokalne samouprave treba dati veće ovlasti, te da se trebaju osigurati veća financijska sredstva za provedbu njihovih obaveza.