Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini

Ispis

 

Obavijest o dodjeli ugovora 613-4-2-52-5-28/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Tenderska dokumentacija za javnu nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti