Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci

Ispis

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja