Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 23 Ožujak 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-350/17

Orašje, 23.3. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

4.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30. ožujka  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i  „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  i provedenim lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 12. Informacija o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH – Ured Cooperazione  Italiana: „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine“,
 13. Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu,
 14. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

Predsjednik 
Mario Oršolić