Proširenje vodovodne mreže: dionica Draganovci-KPZ Orašje

Ispis

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Obavijest o nabavi 613-7-3-52-3-34/16