Aktualno

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 23 Veljača 2015

 

Nabava licence ESET NOD32 

 

***

Nabava viljuškara

Nabava paletnih regala

Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela 8. ulice u Orašju - I faza

Nabava agregata

Nabava, isporuka i ugradnja - montaža kolske vage

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje

Održavanje programa DocuNova 2.0 i Datanova

Nabava i ugradnja opreme za sportsko kulturni centar Orašje

Dodatni radovi na izgradnji I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Dizajn, izrada i postavljanje jumbo i digitalnog bilborda

Dizajn, izrada i tiskanje promotivnog materijala

Izrada javnih priznanja 

Izrada aplikacije "Virtualna šetnja za Poduzetničku zonu Dusine Orašje"

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela Osme ulice u Orašju - I faza

Nabava urbane opreme

Asfaltiranje ulica u MZ Tolisa

Nabava i ugradnja lampi u objekt sportske dvorane

Rekonstrukcija sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Nabava kompjuterske opreme

Pružanje usluga linijskog prijevoza putnika na relaciji Oštra Luka-Bok-Tolisa-Donja Mahala-Orašje

Čišćenje šiblja i grmlja

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Doma kulture u Tolisi

Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ulica: Radničke u Oštroj Luki, Podbarja u Donjoj Mahali, Ribarske u Boku i ulice u Jenjiću

Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste u Boku - ulica Filipovići

Izrada revidiranog glavnog projekta Doma kulture u Tolisi

Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje

Sanacija divljih deponija

Proširenje javne rasvjete

Nabava tabli za nazive ulica po Mjesnim zajednicama

Rekonstrukcija dijela Osme ulice

Proširenje vodovodne mreže_dionica Draganovci - KPZ Orašje

Izgradnja ceste u Jugu II - Osma ulica u Orašju

Rekonstrukcija dijela Osme ulice (od Treće do Pete ulice)

Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2016./2017. godini

Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta

Dodatni radovi na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

Rekonstrukcija krova na Omladinskom domu

Radovi na rušenju i uklanjanju objekata na neigrađenom građevinskom zemljištu

Izrada izmjena i dopuna regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju

Pružanje usluga linijskog prijevoza putnika

Dodatni radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Orašje

Nabava prijenosnog računala

Izgradnja (proširenje) javne rasvjete

Nabava računalne opreme

Nabava i ugradnja natrijevih lampi javne rasvjete

Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže

Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

Pružanje bankarskih usluga 

Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje I faze kanlizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i sustav prijenosa za naseljena mjesta Ugljara i Donja Mahala

Sanacija cesta oštećenih izgradnjom kanalizacijske mreže

Nabava robe za unutarnje opremanje

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sportske dvorane - ugradnja instalacija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova nabave i ugradnje vanjske stolarije za školsko sportsku dvoranu u Orašju

Nabava licence za antivirusni program

Održavanje softvera Registar imovine

Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP (II faza)

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i terminala

Nabava vijenaca i cvijeća

Servisiranje i održavanje računalne opreme i klima uređaja

Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom

Servisiranje i održavanje službenih automobila

Nadogradnja postojećeg video nadzornog sustava u objektu Carinskog terminala u Orašju

Izgradnja Sportske dvorane - ugradnja instalacija

Nabava lož ulja za grijanje

Nabava goriva za vozila

Nabava tonera za pisače i fotokopirne aparate

Nabava robe široke potrošnje

Isporuka tiskarskih usluga

Nabava uredskog materijala i pribora

Redovno održavanje javne rasvjete

Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje

Nabava i ugradnja vanjske stolarije na školsko sportskoj dvorani

Izrada Investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije (uvjeti za urbanističku suglasnost) za projekt "Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini Orašje - ponovljeni postupak

Izgradnja I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Rekonstrukcija crpne stanice kanalizacije 

***

Nabava softvera za automatizaciju uredskog poslovanja (registar imovine)

Izrada Glavnog projekta Hortikultura u Poduzetničkoj zoni Dusine u Orašju

Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite

Asfaltiranje ulice u Tolisi - Lovrića sokak

Asfaltiranje ulice i parkirnog prostora pored zgrade Lamele I u Orašju

Izgradnja javne rasvjete u Jugu I i proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela glavnog objedskog kanala

Obnavljanje i stavljanje u funkciju gravitacijskog ispusta

Asfaltiranje ulica u MZ Kostrč

Izgradnja makadamske ceste u stambenom naselju Jug II

Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ-a

Zimsko održavanje lokanih cesta

Rekonstrukcija dijela glavnog objedskog kanala

Nabava ronilačke opreme za potrebe civilne zaštite

Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture na području općine Orašje za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP

Stručni nadzor na izvođenju radova adaptacije Doma kulture u Vidovicama

Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ceste Lepnica-Vidovice, ceste Bijelići u Kopanicama i sanacije ekonomskog dvorišta ZZ "Agroobjeda" Vidovice

Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije cesta u Oštroj Luki i Bukovoj Gredi

Čišćenje šiblja i grmlja na kanalskoj mreži

Pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu konferencije "Predstavljanje investicijskih potencijala Općine Orašje"

Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje

Nabava telefona za potrebe Parking službe Općine Orašje

Održavanje Datanova programa i pristupa jedinstvenom Centralnom Matičnom Registru (CMR) Federacije BiH

Asfaltiranje Kudim puta u Ugljari

Nabava i ugradnja analognog video-nadzornog sustava

Adaptacija zgrade Općine Orašje

Izrada idejnog rješenja parka u stambenom naselju Jug I u Orašju

Izrada investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije (uvjeti za Urbanističku suglasnost) za projekt "Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini Orašje

Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta

Rekonstrukcija trotoara Treće ulice u Orašju - sjeverna strana

Izrada Glavnog projekta ulica na Jugu II u Orašju

Izrada Glavnog projekta ulice Filipovići u Boku

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela Četrnaeste ulice u Orašju (od Druge do Trinaeste ulice)

Nabava polovnog motornog vozila

Bojanje istočne fasade na zgradi Općine Orašje

Nabava servera

Nabava, isporuka i montaža uredske opreme u zgradi Općine Orašje

Nabava računalne opreme

Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2015./2016. godini

Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu

Dezinsekcija-eradikacija komaraca na području općine Orašje

Izgradnja javne rasvjete u Trećoj i Drugoj ulici u Orašju

Redovno održavanje javne rasvjete

Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije

Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije

Redovno održavanje neasfaltiranih cesta na području općine Orašje

Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje

Nabava i ugradnja urbane opreme

Nabava i ugradnja sobnih vrata u zgradi Općine

Uređenje građevinskog zemljišta kod mosta (čišćenje divlje deponije)

Čišćenje kanala i zemljišta uz kanal u Orašju

Održavanje programa DocuNova 2.0

Nabava licence za antivirusni program

Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom

Servisiranje i održavanje službenih automobila

Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, pisača, telefaksa, računalne opreme i klima uređaja

Vršenje tiskarskih usluga

Nabava naftnih derivata (goriva za vozila i lož ulja)

Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala

Nabava robe široke potrošnje

Nabava uredskog materijala i pribora

Dodatni radovi na izgradnji krovišta Sportska dvorana u Orašju

Demontaža neispravnog i ugradnja novog kotla peći za centralno grijanje te isporuka uljnog plamenika peći za centralno grijanje

Isporuka peći za centralno grijanje na lož - ulje