Goran Topić novi je vijećnik u Općinskom vijeću Orašje, usvojen rebalans Proračuna Općine Orašje za 2013. godinu

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 14 Studeni 2013

Vijece11Goran Topić (HDZ 1990) položio je prisegu kojom je stekao prava i obaveze vijećnika, a nakon što je ostavku na to mjesto podnio Marijan Brašnić. Usvajanjem dnevnog reda od 16 točaka službeno je započela 11. sjednica Općinskog vijeća Orašje

održana 14. studenog 2013. godine. Vijećnici su potom usvojili Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, a zatim iscrpno raspravljali o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2013. godinu. Rebalansom Proračuna planirani prihodi i primici umanjeni su za 536.150 KM ili za 10 % u odnosu na prvobitno planirana sredstva u 2013. godini i sada iznose 4.710.850 KM, a isto toliko iznose i rashodi.

Općinski načelnik obrazložio je Informaciju o reviziji financijskih izvještaja za 2012. godinu koju je početkom srpanja u Općini Orašje izvršio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, a kasnije i dostavio svoje revizijsko mišljenje s rezervom. Zbog toga vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o načinu i izvorima pokrića proračunskog deficita (manjka) nastalog u 2012. i ranijim godinama.

Nakon što je Općinski načelnik, zbog velikog broja prigovora ponuđača na kriterije, poništio Javni poziv za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta pred vijećnicima se opet našla Odluka o dodjeli u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u nešto izmijenjenom izdanju. 291.03 hektra oranica i 66,38 hektra zapuštenog poljoprivrednog zemljišta bit će dodijeljeno putem Javnog poziva zainteresiranim ponuđačima koji budu ispunili propisane uvjete i kriterije. Početna godišnja cijena zakupa za oranicu iznosi 187,50 KM/ha, a za zapušteno poljoprivredno zemljište 15,00 KM/ha. Maksimalna površina obradivog državnog poljoprivrednog zemljišta koje može biti dodijeljeno jednom ponuđaču iznosi 15,00 ha a bit će dodijeljeno u zakup na period od pet godina. Općinski načelni zadužen je da raspiše Javni poziv po ovoj usvojenoj Odluci.

Odlukom o povjeravanju poslova upravljanja grobljem „Karaula“, vijećnici su, na prijedlog Mjesne zajednice Donja Mahala i Mjesne zajednice Tolisa, za te poslove zadužili Javno poduzeće „Komunalac“ Orašje.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalac razriješeni su Daniel Dominković, Hrvoje Garay i Joso Nedić, a imenovani Anto Mikić, Igor Orkić i Manda Oršolić.

Zbog isteka mandata razriješen je Nadzorni odbor JP „Radiopostaja Orašje“ u sastavu Slobodanka Živković, Danica Mikić i Marija Nedić, a imenovan je novi: Ilija Baotić u svojstvu predsjednika, Zorica Raguž-Osmanagić i Mato Topić u svojstvu članova.

U novi školski odbor OŠ Orašje imenovani su: Thomas Miličić, Mato Vincetić, Mirsad Arnautalić, Miroslav Maroš i Manda Oršolić, dok su dosadašnji članovi istim rješenjem razriješeni zbog isteka mandata.

Vijećnici su imenovali i novi školski odbor OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala u sastavu: Anto Vincetić, Željko Klaić, Janja Šimić, Sunčana Dominković i Katica Jurić.

U Školski odbor OŠ Stjepana Radića Oštra Luka-Bok imenovani su: Josip Pejić, Miroslav Neretljak, Đuro Delić i Zvonko Marković, dok je jedno mjesto ostalo upražnjeno, a bit će popunjeno u ponovljenom natječaju.

U Povjerenstvo za utvrđivanje i obilježavanje granice između katastarske općine Vidovice, s jedne strane i katastarskih općina Kostrč i Donja Mahala III, s druge strane, imenovani su: Marijan Krištić, Senad Bačinović, Pero Mišković i Nikola Ilišević.

U Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu investicijskih potpora u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Orašje, u 2013. godini, vijećnici su imenovali: Josipa Mikića, Anu Nedić, Huseina Hadžispahića, Peru Baotića i Josu Stanića.

Vijećnici su usvojili Rješenje kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist Mjesne zajednice Donja Mahala koja je kao investitor izgradila objekt–čitaonicu.

Na kraju sjednice podržan je Zaključak o usvajanju nacrta izmjena i dopuna urbanističkog plana Orašje.