Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 24 Srpanj 2018

Vijece15 18

Vijece15 18
Vijećnici Općinskog vijeća Orašje usvojili su zaključkom Izvješće o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 1.1-31.3.2018. godine što je bila prva radna od sedam usvojenih točaka dnevnoga reda 15. sjednice održane

24.7.2018. godine. Prije ove točke usvojili su Zapisnik sa prethodne sjednice i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili i izmjene Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje. Predložene izmjene imaju za cilj da služba nadležna za poslove privremenog korištenja javnih površina, pored vođenja evidencije svih privremenih korisnika javnih površina, vrši i nadzor nad naplatom mjesečnih naknada. Prilikom obavljanja nadzora, a u slučaju da privremeni korisnik neuredno izmiruje svoje obveze, Služba će sukladno Odluci donijeti rješenje o prestanku prava na privremeno korištenje javne površine, a protiv korisnika će se pokrenuti postupak prinudne naplate dugovanja.

Podržana je i Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi "Dom penzionera" Orašje u Trećoj ulici Federalnom zavodu mirovinskog i invalidskog osiguranja - Administrativnoj službi Županije Posavske. Poslovni prostor sastoji se od dvije prostorije ukupne površine 23,60 m2 i daje se na korištenje bez naknade do konačnog rješenja imovinskih odnosa nad poslovnim prostorijama, a najdulje u trajanju od jedne godine.

Pero Baotić, Katica Dabić, Marko Ivanović, Josip Pejić i Amela Jahić imenovani su u Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu investicijskih potpora u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini.

Na kraju sjednice usvojeno je Izvješće o radu Javne ustanove "Centar za kulturu Orašje" za 2017. godinu.